کسی دیگه مجبور به استفاده از HP openview (omw) شده؟؟؟

من یک jr sysadmin برای تیم unixlinux هستم، بنابراین مراقب سیستم‌های نظارتی هستم که به بلیط‌های سطح 2 پاسخ می‌دهند و غیره درخواست می‌کنم.

من نمی توانم این محصول را تحمل کنم، عوامل همیشه خراب می شوند، هم وب ابزار و هم کلاینت ضخیم بسیار بسیار کند هستند و رویدادهای اغلب بحرانی گزارش نمی شوند.

تیمی که از این ابزار پشتیبانی می‌کند بسیار غیرفنی هستند و هر وقت می‌پرسم “چرا عامل سقوط کرد” هیچ ایده‌ای ندارند. همچنین آن تیم ادعا می کند که نمی توانید نقاط سوار شدن را از نظارت مستثنی کنید یا سیاست ها را بر اساس نقطه سواری تغییر دهید.

دیوانه، و تیم من همچنان نبرد را برای شروع نصب nagios می بازد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-OneView/Anyone-Else-forced-to-use-HP-openview-omw/m-p/7173781#M7511