کنسول مدیریت HP 3PAR

من باید نرم افزار HP 3PAR Management Console را برای 8200 تهیه کنم، من از سیستم عامل ویندوز و IOS استفاده می کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hp-3par-management-console/m-p/7189156#M8598