کنسول HPE Synergy Appliance – حالت تعمیر و نگهداری "هیچ منبعی یافت نشد"وقتی به قاب وصل می‌شوم و به کنسول دستگاه دسترسی پیدا می‌کنم، از من یک کاربر می‌خواهد. سپس “تعمیر و نگهداری” را برای انجام یک تنظیم مجدد پشتیبان قرار دادم. یک بار که OK را فشار دادم در صفحه بعد قرار دهید، فقط خراب می شود.

هر ایده ؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-synergy-aplliance-console-maintenance-mode-quot-no-ressource/m-p/7207259#M1692