گزارش سیستم HPE Infosight آپلود/تلفن-خانه کاملاً کاربردی نیست.

آرایه HPE Primera 630 با ثبت HPE Infosight فعال است. (انتخاب اسکرابر غیرفعال است)

HPE Primera OS نسخه 4.5.7 نصب شده است.

اتصال به اینترنت (خروجی) فعال/در دسترس است.

اطلاعات دستگاه HPE Infosight آنطور که انتظار می رود پر نشده است. (مشکوک به دلیل سیستم عامل شناخته شده نسخه 4.5.0 -4.5.7.8 به دلیل حجم / اندازه بالای فایل های گزارش)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-infosight-system-logs-upload-phone-home-not-fully-functional/m-p/7179904#M346