گواهینامه ACA و ACP

سلام تیم

آیا می توانیم بدون تلاش یا گذراندن آزمون ACA امتحان گواهینامه ACP بنویسیم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/aca-and-acp-certification/m-p/7192612#M6150