275-پردازنده پشتیبانی نشده شناسایی شد – مرحله پردازشگر پشتیبانی نمی شود.سلام. چطوری،

سرور من خیلی خوب اجرا می شود تا این لحظه پس از راه اندازی مجدد آن را چگونه من این خطا:275-پردازنده پشتیبانی نشده شناسایی شد – مرحله پردازشگر پشتیبانی نمی شود.

لطفا چگونه می توانم آن را حل کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/275-unsupported-processor-detected-processor-stepping-not/m-p/7201036#M184215