3PAR8200 هشدار بررسی های پیش به روز رسانی

روز خوب

آیا می‌خواهید روی آرایه 3PAR8200 وصله‌ای انجام دهید، اما حتی در بازه‌های زمانی کم IO به دریافت موارد زیر ادامه دهید، آیا ادامه به‌روزرسانی امن است؟

هر توصیه ای پذیرفته میشه

با تشکر

میانگین بار CPU Node0 65.69 درصد است.
میانگین بار CPU Node1 52.63 درصد است.
به دلیل استفاده زیاد از آرایه، نصب آپدیت ممکن است زمان بیشتری ببرد. به روز رسانی سیستم عامل باید فقط زمانی نصب شود که میانگین استفاده از CPU کمتر از 50 درصد باشد که با دستور CLI statcpu اندازه گیری می شود.




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par8200-pre-update-checks-warning/m-p/7188089#M8535