Aruba Switch 2930F BGP Configurationآیا کسی می داند که آیا Swicth Aruba 2930F از GBP پشتیبانی می کند یا خیر؟ من سعی می کنم پیکربندی کنم اما پروتکل BGP ظاهر نمی شود، لطفا راهنمایی کنید.

گرسیاس!!

 

آیا کسی می داند که آیا سوئیچ Aruba 2930F از GBP پشتیبانی می کند؟ من سعی می کنم پیکربندی کنم اما پروتکل BGP ظاهر نمی شود، لطفا راهنمایی کنید.
متشکرم!!
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/aruba-switch-2930f-bgp-configuration/m-p/7200056#M6422