Betreff: آیا HP StorageWorks Ultrium 3000 SAS من روی ویندوز 11 کار می کند؟

من فقط ویندوز 11 را می بینم که در صفحه 37 ذکر شده است و نه درایو نوار من. هیچ کجا نتوانستم ببینم که درایو نوار من به طور خاص با ویندوز 11 سازگار است.

من یک تأیید قطعی می‌خواهم، زیرا این امر برنامه‌های ارتقای رایانه من را تا حد زیادی خراب می‌کند، زیرا یک درایو جدید LTO چندین برابر قیمت رایانه جدیدی که می‌خواهم هزینه دارد.

متشکرم

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/will-my-hp-storageworks-ultrium-3000-sas-work-on-windows-11/m-p/7182488#M57451