CLI یا API: امکان باز کردن/اجازه اتصال rda وجود دارد؟

سلام،

آیا می توان پیکربندی اتصال RDA را با دستورات cli یا فراخوانی های api تنظیم کرد (اکنون روت اجازه داده شود، پس از درخواست شامل root باشد، بدون اتصال)؟

اگر روی سوال اول تنظیم شده باشد، آیا امکان پذیرفتن یا رد درخواست با cli یا api وجود دارد؟

ما آرایه‌های +25 را مدیریت می‌کنیم و سعی می‌کنیم از ورود به هر یک از آنها اجتناب کنیم. من می‌خواهم از ansible یا چیزی شبیه به آن استفاده کنم تا به درخواست اتصال واکنش نشان دهد و تیم ما همه چیز را به درستی تنظیم کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/cli-or-api-possible-to-open-allow-rda-connection/m-p/7182305#M371