DL380 Gen9 نمی تواند در BIOS بوت شود

من امروز یک DL380 Gen9 گرفتم، می توانم به سیستم عامل بوت شوم، اما بایوس (افزار سیستم F9) یک صفحه سیاه با مکان نما سفید به من می دهد. من در حال حاضر در نسخه P89 برای بایوس هستم. این یک سرور جدید برای من است، بنابراین من نمی دانم که آیا BIOS از قبل کار می کرد یا خیر.

 

تغییر به رام اضافی را بدون موفقیت انجام دادم، NVRAM را با سوئیچ 6 پاک کردم، بایوس قدیمی را با دیپ سوئیچ 7 امتحان کردم. موفقیتی نداشت. هیچ ایده ای دارید که بعداً چه چیزی را امتحان کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen9-unable-to-boot-into-bios/m-p/7184813#M180985