HP Proliant dL360 Gen9 در POST گیر کرده استسلام،
من ILO را به آخرین نسخه 2.83 به روز کرده ام. من تصویر را از وب سایت HP دانلود کردم (checksum خوب بود) و با استفاده از ابزار HP آن را روی USB فلش کردم. هیچ مشکلی در نصب وجود نداشت.
در راه اندازی مجدد بعدی سرور در POST آویزان است – ببینید این تصویر Ctrl+Alt+Del سرور را دوباره راه اندازی می کند. اما او هرگز به جایی نمی رسد …

سپس NVram را نیز ریست کردم. اما این هم کمکی نکرد. در نهایت، تمام قطعات سخت افزاری را که مورد نیاز نبودند (کنترل کننده RAID و کارت شبکه) حذف کردم.

من هنوز می توانم از طریق ILO به سرور دسترسی داشته باشم، اما یک تیک سبز رنگ در کنار وضعیت سلامت وجود دارد. در غیر این صورت هیچ نشانه ای از خطا وجود ندارد.

آیا کسی هنوز ایده ای دارد؟

با تشکر از شما و با احترام
لئو
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-dl360-gen9-stuck-in-post/m-p/7200039#M184014