HPE C7000 / HPE Apollo A6000 – برای ریل ها به پیچ نیاز دارید؟

سلام،

من صاحب چندین HPE C7000 و HPE APollo A6000 هستم که در حال حاضر در Racks نصب شده اند.

ما می خواهیم آنها را در 2 هفته به یک مرکز داده دیگر منتقل کنیم.

من در حال حاضر مطمئن نیستم اما برای نصب ریل ها در قفسه ها به کدام مجموعه پیچ ها نیاز است؟
آیا M6 معمولی اوکی است؟ یا از M4x20، M4x25 استفاده می کنیم؟
یا پیچ های خاصی وجود دارد.

 

من نمی توانم به دنبال تأیید باشم … همانطور که گفته شد آنها در حال حاضر در رک های قدیمی خود هستند و من می خواهم قبل از انتقال دیتاسنتر پیچ های صحیح و غیره را خریداری کنم.

 

پیشاپیش متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-c7000-hpe-apollo-a6000-needed-screws-for-the-rails/m-p/7180966#M180319