HPE Primera Adaptive FlashCache

سلام بچه ها،

ما از یک primera C600 با ترکیبی از درایوهای SSD، FC و NL-sas استفاده می کنیم. ما می‌خواهیم AFC را فعال کنیم، اما وقتی می‌خواهیم AFC را فعال کنیم، نشان می‌دهد که حافظه پنهان فلش وجود ندارد. من از دستور Licenseshow برای بررسی ویژگی های موجود استفاده کرده ام، AFC در ویژگی های موجود است، اما هنوز نمی توانیم از آن استفاده کنیم. کسی سرنخی داره؟

 

 

با احترام،

پوند.




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-adaptive-flashcache/m-p/7191701#M484