iLO 5 – آیا می توانم این را روی سرورهای BL460c Gen9 خود نصب کنم؟من در حال حاضر iLO 4 (نسخه 2.76) را بر روی تیغه های BL460c Gen9 خود اجرا می کنم و می خواهم به iLO5 به روز رسانی کنم تا از آخرین API RedFish سوء استفاده کنم.

آیا می دانید آیا می توانم iLO 5 v 3.01 را روی این تیغه ها نصب کنم؟

 

متشکرم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/ilo-5-can-i-install-this-on-my-bl460c-gen9-servers/m-p/7207292#M34256