JBOD های منطقی با استفاده از ماژول های ذخیره سازی HPE OneView و D3940 پیکربندی شده اند

کدام رضایت در مورد JBOD های منطقی پیکربندی شده با استفاده از ماژول های ذخیره سازی HPE OneView و D3940 درست است؟

1. یک JBOD منطقی را می توان بدون در نظر گرفتن تعداد فریم ها به هر سروری در داخل یک Enclosure منطقی ارائه کرد.

2. یک JBOD منطقی در حین ایجاد پروفایل سرور ایجاد نمی شود و باید از قبل آماده شود

3. انواع مختلف درایوها را نمی توان در یک JBOD منطقی مخلوط کرد، حتی اگر ظرفیت یکسانی داشته باشند.

4. عملکرد منطقی JBOD باید در سطح گروه محفظه توسط سرپرست ذخیره سازی فعال شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Other-HPE-Product-Questions/Logical-JBODs-configured-using-HPE-OneView-and-D3940-Storage/m-p/7172974#M5470