MSA2040 – درایوهای 4kn – فرمت مجدد؟

سلام،
من می خواهم از نسخه 4kn HUS728T8TAL4204 استفاده کنم
نسخه HUS728T8TAL5204 512e در HCL است

آیا به طور کلی تجربیاتی در مورد 4kn وجود دارد؟
و 4kn به 512e با mas2040 رفرم ​​شده؟

mfg
تئو
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2040-4kn-drives-reformat/m-p/7187261#M16430