Query: TLS قدیمی را در پورت 5394 غیرفعال کنید

محتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای کاربر HPE OneView 8.0 برای ماشین های مجازی | غیرفعال کردن پروتکل های TLS 1.0 یا TLS 1.1


2. راهنمای کاربر HPE OneView 7.0 برای ماشین های مجازی | غیرفعال کردن پروتکل های TLS 1.0 یا TLS 1.1


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/disable-older-tls-on-port-5394/m-p/7179550#M645