Re: ارتقاء سیستم عامل Simplivity

من با ارتقاء FW 2019 مورد نیاز نیز گیر کردم 2019.0604.03 که در دسترس نیست. کسی به آن دسترسی دارد یا فقط برای دریافت سیستم عامل قدیمی باید یک مورد پشتیبانی باز کنم؟

خالصانه
میکائیل
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/upgrading-simplivity-firmware/m-p/7183520#M3907