Re: ضمانت بررسی برای ماشین شرکت

سلام @BenLeung169،


با تشکر از شما برای ارسال پست و پوزش برای ناراحتی ایجاد شده است. دبلیوجزئیات را با تیم مربوطه به اشتراک گذاشته اند تا با شما تماس بگیرند. همچنین، wبه شما پیشنهاد می کنم از طریق آن برویدلینک زیر برای اطلاعات بیشتر در مورد بررسی گارانتی جدید:


چگونه گارانتی HPE را بررسی کنیم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/warrant-checking-for-company-machine/m-p/7185148#M11734