Re: پیکربندی FlexibleLOM FLR-SFP Level Port Configuration FCOE Offload

با توجه به دستور DMTF SMASH CLP، می توانید با قرار دادن نام میزبان iLO یا آدرس IP در دستور، هدف را مشخص کنید. مثلا:

 

تنظیم flr_sfp_ports -s -p 1 -fcoe در

 

نام میزبان یا آدرس IP iLO را جایگزین کنید.

در مورد cmdlet Set-HPEFlexibleLOMSetting، بخشی از بسته HPE ProLiant Scripting Tools for Windows PowerShell (SPP) است که دانلود جداگانه ای از وب سایت HPE است.

به نظر می‌رسد که cmdlet‌های HPE iLO و cmdlet‌های HPE BIOS را نصب کرده‌اید، اما HPE ProLiant Scripting Tools برای Windows PowerShell را نصب نکرده‌اید. برای استفاده از cmdlet Set-HPEFlexibleLOMSetting باید بسته SPP را دانلود و نصب کنید.

پس از نصب بسته SPP، با اجرای دستور زیر می توانید ماژول را وارد کنید:

 

Import-Module HPE.ProLiant

 

 

سپس باید بتوانید از cmdlet Set-HPEFlexibleLOMSetting برای پیکربندی گزینه FCOE Offload در سطح پورت FlexibleLOM FLR-SFP استفاده کنید.

امیدوارم کمک کند! خبرم کن
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/configure-flexiblelom-flr-sfp-port-level-configuration-fcoe/m-p/7186605#M9698