Re: Array Controller Cache Status به عدم پیکربندی خطا در سرور G9 تغییر کرد

من نرم افزار پیکربندی آرایه هوشمند HP را از لینک زیر برای سرور خود ML350 G9 دانلود کرده ام

وقتی نرم‌افزار را بعد از نصب روی سرورم اجرا می‌کنم، با این خطا مواجه شدم که ACU هیچ کنترل‌کننده‌ای را شناسایی نکرده است

آیا نرم افزار خاصی برای کنترل کننده ای که دارم وجود دارد؟ کنترلر Smart Array P440ar

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/array-controller-cache-status-changed-to-not-configured-error-on/m-p/7186148#M18360