Re: Flash Cache

سلام سرینیواس،

فروشنده ما موفق شد حافظه نهان فلش را ایجاد کند، اما نه با اندازه SSD کاملی که ما داریم، اکنون به صورت داخلی کار می کنند تا ببینند چه چیزی می تواند باعث این مشکل شود و نمی توانند حافظه کش فلش را مانند اندازه قبلی ما ایجاد کنند.

 

در ضمن من این پاسخ را برای شما می نویسم، آنها توانستند فلش کش را مانند قبل ایجاد کنند و منتظر پاسخ آنها هستم تا ببینم چگونه این کار را انجام داده اند.

 

PS شما یک راه جایگزین برای انجام آن ذکر کردید، لطفاً نظرات خود را نیز به اشتراک بگذارید تا در صورت تکرار مشکل، آن را برای آینده داشته باشید؟

این ایجاد مجدد حافظه نهان فلش به دلیل کندی هشدارهای اسپم زمان ورودی/خروجی Flash Cache در گره ها انجام شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/flash-cache/m-p/7183140#M8373