Re: HP Oneview Upgrade

سلام لینک را خسته کردم و نوشته است که نرم افزار در دسترس نیست

 
 
 
نرم افزار در دسترس نیست
این نرم افزار یا خراب است، در پایگاه داده ما وجود ندارد یا شما از طریق یک نشانک قدیمی به این صفحه دسترسی پیدا کرده اید. (MTX_bcc9b4b0d36243e2b3bcb911a)

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hp-oneview-upgrading/m-p/7177225#M7626