Re: HPE Primera Deduplication +AO

سلام آنیل

 

اگر یک CPG بخشی از AO به عنوان یک ردیف باشد، حجم های داخل نمی توانند Deduplication را فعال کنند، درست است؟

با احترام،

پوند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-deduplication-ao/m-p/7191086#M465