Re: Nimble Performance Policies

>>حجمی با همان اندازه مجازی و سیاست عملکرد دلخواه ایجاد کنید. ارائه به میزبان و کپی میزبان از جلد منتقل شده به جلد جدید. از یک کپی مبتنی بر بلوک استفاده کنید،نهیک کپی مبتنی بر فایل

این کاری است که من انجام خواهم داد… به جز اینکه مطمئن نیستم چگونه یک کپی مبتنی بر بلوک را در ویندوز سرور 2016 انجام دهم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/nimble-performance-policies/m-p/7178261#M1490