Re: Query: نصب SPP در DL380 Gen10

با تشکر. من در حال نصب v7 هستم بنابراین نگران v6 نباشم. از اینکه من تصویر را از CD/DVD به عنوان رسانه مجازی از یک URL در ILO نصب و راه‌اندازی می‌کنم، نمی‌خواهم مشکلی پیش بیاید.

من با iso یک کلید usb درست کردم. بنابراین امیدوارم بتوانم از آن در راه اندازی بوت کنم. اما اگر نه (من در هنگام نصب اولیه ESXI با بوت USB مشکل داشتم)، امیدوارم بتوانم از تصویر مجازی استفاده کنم.

با تشکر،

جف
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/installing-spp-to-dl380-gen10/m-p/7184091#M180857