Re: Query: Replication 2050 و 2060 تنظیمات و بازیابی

ممنون به خاطر پاسخ

اسناد ذکر شده نشان می دهد که مشکلات وجود دارد. با تکرار اما مشکل این است که اگر ما نیاز به بازیابی اطلاعات از ذخیره سازی دوم داشته باشیم چه می شود

ذخیره سازی A MSA 2050 Storage B MSA 2060

تنظیم حجم تکرار vol1 ذخیره سازی A =>Storage B

نحوه بازیابی اطلاعات از حافظه B یا نحوه فعال کردن جلد 1 در حافظه B، حافظه A خراب است.

ما یک آرایه دوم خریدیم و می‌خواستیم بین این آرایه‌ها تکرار ایجاد کنیم، این امکان وجود دارد.فقط تکرار بین این آرایه ها را تنظیم کنید؟

با تشکر از پخش مجدد
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/replication-2050-and-2060-settings-and-recovery/m-p/7184823#M16361