Re: Query: Storeonce+Veeam

سلام،

منظورت اینه:KB2987: نحوه استفاده از چندین مخزن پشتیبان که به یک فروشگاه کاتالیست واحد اشاره می کنند (veeam.com)

و بله، در نسخه های جدیدتر، دیگر CLI برای StoreOnce وجود ندارد.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-veeam/m-p/7191298#M2526