Re: SimpliVity User Access و RBAC

سلام bjst

من در حال حاضر مشکل مشابهی با RBAC و بازیابی دارم.

هدف من این است که ISR های محلی بدون حقوق “حذف/حذف” نقش داشته باشند تا نتوانند سایت خود را خراب کنند.

به طور جدی به نظر می رسد که گویی یک اشکال وجود دارد. حتی اگر گروه را به نقشی اختصاص دهم (تقریباً همه حقوق) افزونه (عملکردهای SVT) نقش مدیر را درخواست می کند. …
Ive شناسه را آزمایش کردم و مجوز جهانی را به کاربر با یک نقش مدیریت دستی ایجاد کردم (همه پرچم‌ها بررسی شدند). همچنین کاربر را با دستور PS (که دردناک است) اضافه کرد و هنوز موفقیتی نداشت … تغییر نقش مدیر به نقش مدیر داخلی بلافاصله کار می کند.

بنابراین من یک مورد در HPE ایجاد کردم … من مطالب را در اسرع وقت پست خواهم کرد …

به سلامتی
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-user-access-and-rbac/m-p/7181131#M3800