Re: Smart Array P408i-a Controller "وضعیت نامعلوم"

سلام، مطمئن شوید که سرور بر روی آخرین نسخه سیستم عامل اجرا می شود. سعی کنید آخرین SPP را اعمال کنید تا بتوانید مطمئن شوید که همه چیز حداکثر است.

گزارش های IML را بررسی کنید تا ببینید اولین بار چه زمانی رخ داده است. اگر هیچ پیام واضحی از خرابی احتمالی سخت افزار وجود ندارد، بهتر است یک مورد پشتیبانی باز کنید.

با احترام.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/smart-array-p408i-a-controller-quot-status-unknown-quot/m-p/7180999#M17964