Re: SSA و Intelligent Provisioning Hanging

اوضاع خیلی بدتر از آن چیزی است که فکر می کردم. در حین نصب با SMA/Windows باید پارتیشن نصب اشتباهی را برای ویندوز انتخاب کرده باشم و به جای پارتیشن کوچکتری که برنامه ریزی کرده بودم، به پارتیشن بزرگتر من رفت. فضای تلف شده زیادی است. من هنوز نمی‌توانم SMA را بدون تلاش برای رسیدن به Restful اجرا کنم.

مطمئناً می‌توانم از کمکی استفاده کنم… من تقریباً برای چیزی کمتر از هسته‌ای گزینه‌ای ندارم.

دی جی
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ssa-and-intelligent-provisioning-hanging/m-p/7189648#M18660