ارتقای فضای ذخیره سازی ساده

سلام، فرآیند ارتقای فضای ذخیره سازی در یک گره Simplivity مستلزم این است که گره مجدداً مستقر شود تا داده ها حذف شوند. آیا می توان حافظه را بدون پاک کردن تمام داده ها ارتقا داد؟ آیا روشی برای ارتقای فضای ذخیره سازی و حفظ داده ها وجود دارد؟

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-SimpliVity/Simplivity-storage-upgrade/m-p/7172542#M3504