درایورهای Array P440ar برای ویندوز سرور 2012

برای نصب درایورهای HPE Array P440ar برای Windows Server 2012 برای نصب سیستم عامل و سرویس دهنده HP Proliant DL360 Gen9، با ارزش…


ترجمه گوگل:


درایورهای آرایه P440ar برای ویندوز سرور 2012
از شما برای یافتن درایورهای HPE Array P440ar For Windows Server 2012 درخواست پشتیبانی می کنم تا بتوانیم سیستم عامل را روی سرور HP Proliant DL360 Gen9 نصب کنیم، بسیار متشکرم…منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/drivers-array-p440ar-para-windows-server-2012/m-p/7207406#M185610