دیسک های B21 در شاسی دیسک D3710.

من باید چند دیسک SSD دو پورت برای D3710 بخرم. من در واقع از عملکرد دو درگاه استفاده می کنم زیرا هر دو انتهای زنجیره SAS به یک سرور متصل است (اگرچه فقط یک سرور در هر زمان قفل scsi را دارد)، اما در دسترس بودن دیسک های -K21 و -X21 بسیار محدود است، در حالی که دیسک های -B21 فراوان و ارزان هستند.

من بحث را در اسناد دیسک حالت جامد HPE می بینم (https://www.hpe.com/psnow/doc/a00001288enw.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-qs) در مورد نحوه عملکرد X21 در همه پلتفرم ها صحبت کنید، و همچنین می بینم که کجا می توان B21 را با H21 یا K21 جایگزین کرد، اما چرا برعکس نیست؟

من به طور خاص می خواهم از دیسک های P49048-B21 یا P49052-B21 استفاده کنم.

با تشکر

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/disk-enclosures/b21-disks-in-d3710-disk-chassis/m-p/7174787#M49174