مشکل عیب یابی ml350p

“ال ای دی های نمایشگر سیستم بینش” کجاست؟

من آنها را در سرور خود پیدا نکردم

بعد از اینکه دیم ها را بیرون کشیدم و آنها را برگرداندم، سرور پست نمی کند
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350p-troubleshooting-issue/m-p/7185187#M181057