وصله OneView برای vCenter 11.2.0.9 خراب است؟

من سعی می کنم وصله امنیتی OneView for vCenter 11.2.0.9 فوریه 2023 را اعمال کنم. من فایل را از محل زیر دانلود کردم.

https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/product-download-info/Z7500-63235/-/sw_free

فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کردم و فایل ov4vcPatchUpdate-11.2.0.9.star را با موفقیت در دستگاه OV4VC آپلود کردم. با این حال، هنگام اجرای به‌روزرسانی، خطایی دریافت می‌کنم که می‌گوید «Package ov4vcPatchUpdate-11.2.0.9.star خراب است».

من همان خطا را در دستگاه 11.1.0.22 OV4VC با استفاده از فایل ستاره در HPE_OneView_for_VMware_vCenter_11.1.0.22_Patch_February_2023_Z7550-03647.zip دریافت می کنم که از همان بسته ای که دانلود کردم.

آیا من چیزی را گم کرده ام یا فایل های پچ در سایت HPE خراب شده اند؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-for-vcenter-11-2-0-9-patch-corrupt/m-p/7183405#M7947