پاسخ: آدرس ایمیل حساب کاربری من را تغییر دهید

@marcwappler


سلاممارک،


از شما بابت فرستادن پست متشکریم! لطفاً از طریق لینک زیر بروید و دستورالعمل های تغییر آدرس ایمیل در مرکز پشتیبانی را دنبال کنید:


اگر با مشکلی مواجه شدید، از طریق لینک زیر گزارش دهید:


https://h41390.www4.hpe.com/support/index.html?form=loginsupport 
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/change-my-account-mail-address/m-p/7180692#M11668