پاسخ: ارتقاء سیستم عامل برای Proliant Microserver Gen10 با استفاده از USB

ممنون از اطلاعات SPP باید به وضوح بیان کند که از Microsever Gen 10 پشتیبانی نمی کند یا حتی ارتقا را متوقف نمی کند. هنگام شروع

من می توانم احساس کنم HPE در حال مرگ است. وب سایت پشتیبانی حتی کند است. اسناد کمیاب هستند. هیچ پست Youbute وجود ندارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmware-upgrade-for-proliant-microserver-gen10-using-usb/m-p/7176317#M179515