پاسخ: بررسی انطباق سیستم عامل با REST API

کد شما یک نقطه شروع عالی برای کار کردن با من داد، به سمت یک کتاب بازی قابل فهم که بعداً در اینجا منتشر خواهد شد.

با این حال، من سؤالاتی دارم، و عدم تجربه من با OneView را ببخشید.

در تلاش برای تست playbook، پروفایل سرور را در Oneview تغییر دادم و انتظار داشتم این تغییر را نیز ببینم.componentFirmwareUpdateRequired” یا “serverFirmwareUpdateRequired” به true.

اینطور نبود. همه متغیرهای برگشتی نادرست باقی ماندند.

چه اقداماتی در OneView باعث می‌شود که هر یک از متغیرها پس از فراخوانی REST API، درست باشد؟

به سلامتی،

تئو

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/checking-firmware-compliance-with-rest-api/m-p/7178260#M7686