پاسخ: درباره منبع تغذیه ML110 Gen9 به 750W RPS ارتقا دهید

بله، هنوز ml110 gen9 من با 750w pws، اما برای خواندن اطلاعات پاور فعال نیست
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/about-ml110-gen9-upgrade-power-supply-to-750w-rps/m-p/7182156#M180522