پاسخ: زیرساخت های HPE همگرا

سلام، فکر می کنم خواندن این اطلاعات ایده خوبی است:

مقایسه زیرساخت های قابل ترکیب و سیستم های ابرهمگرا

https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/comparing-composable-infrastructure-and-hyperconverged-systems-1709.html

تا حد زیادی تفاوت بین هر دو فناوری را توضیح می دهد تا بتوانید بهترین گزینه را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

در بخش Hyperconverged، ممکن است سعی کنید کمی از Simplivity و همچنین راه حل های dHCI را بخوانید.

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-converged-infrastructure/m-p/7180921#M1207