پاسخ: سؤال: به‌روزرسانی میان‌افزار – رمز کاربر کلید USB مورد نیاز است؟

فوق العاده آزاردهنده – حتی با کلید تولید شده تازه کار نمی کند. نمی‌دانم چه زمانی می‌توانند ابزاری ایجاد کنند که بتواند محصولات، شماره سریال خود را شناسایی کند و در صورت نیاز (یا در صورت موافقت کاربر نهایی) به‌طور خودکار به‌روزرسانی شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmware-update-user-token-usb-key-required/m-p/7186825#M181334