پاسخ: سرور HP proliant dl160 gen5

من آن را امتحان کردم اما همچنان با خطا مواجه می‌شوم. دیسک با برچسب «Smart Array SAS/SATA Controller Driver for Windows Server 2003 را در درایو A وارد کنید: و پس از آماده شدن Enter را فشار دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/server-hp-proliant-dl160-gen5/m-p/7189370#M23023