پاسخ: مجموعه های حجم اضافه شده – خطا می گوید "اطمینان حاصل کنید که حجم ها دارای فضای عکس فوری هستند

متشکرم. به نظر می رسد برای استفاده از RMC (حداقل برای کپی همتا) به مجوز “کپی مجازی” در 3PAR خود نیز نیاز دارم. اکنون برای یافتن مجوز آزمایشی. من همچنین به مجوز آزمایشی RMC برای 3PAR خود نیاز داشتم.

امیدوارم، این آخرین مانع من برای انتقال داده‌های RMC از 3PAR به Nimble جدید من باشد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/added-volume-sets-error-says-quot-ensure-that-the-volumes-have/m-p/7177916#M152