پاسخ: مرحله 8 از 43: ERR_INVALID_CONFIG: یک پارامتر پیکربندی با HPE NS204i نامعتبر است

سلام @RicT1

آیا این تنها کنترل کننده Storage موجود در سیستم است؟ من در حال بررسی هستم که آیا Deployment Manager در مورد آن بوت کنترلر اطلاع دارد یا خیر. آیا می توانید جزئیات بیشتری در مورد سخت افزار، تعداد دیسک، نوع و غیره ارائه دهید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/step-8-of-43-err-invalid-config-a-configuration-parameter-is/m-p/7185029#M3988