پاسخ: مشکلات LTO-8

“همچنین از LTO7 به بعد همه LTO ها درایوهای IBM تغییر نام داده می شوند.”

بر این اساس، آیا می توان از سیستم عامل IBM در دستگاه HPE LTO-8 استفاده کرد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/lto-8-problems/m-p/7176166#M57317