پاسخ: مشکل RAID

همانطور که اشاره کردم، ابتدا درایو 3 را جایگزین کردم منتظر بود تا RAID بازسازی شود قبل از اینکه “افزونه” را با درایوهای اضافه شده دیگر امتحان کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/issue-with-raid/m-p/7188578#M181596