پاسخ: من می خواهم به حالت MP دسترسی داشته باشم.

از همه کسانی که پاسخ دادند تشکر می کنم، اما از شما تشکر ویژه ای دارم. مشکل این بود که بعد از ریست کردن MP سرور رو خاموش کردم و دوباره بوت کردم ولی صفحه VGA ظاهر نشد.

در آن زمان فکر می کردم نمایشگر VGA ریست شده است و فقط از طریق پورت سریال قابل بررسی است، اما با دیدن پاسخ های دیگران متوجه شدم که حالت اولیه باید VGA می بود.

بنابراین، من سعی کردم سرور را بوت سرد کنم و توانستم مشکل را حل کنم.

می خواهم از کسانی که پاسخ دادند تشکر کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/i-want-to-access-mp-mode/m-p/7183536#M238921