پاسخ: نحوه افزایش حجم MSA 2040

سلام عزیزم،

حجم با موفقیت گسترش یافته است، چگونه می توان اکنون در هاست گسترش داد؟ زیرا هنوز اندازه های قدیمی را در هاست نشان می دهد.
ما 2 Win Server 2012R2 داریم که از طریق کانال فیبر به MSA2040 متصل شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/how-to-expand-msa-2040-volume/m-p/7177869#M16010